Časté a časné sv. přijímání

8. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.