Nebe

31. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. Nebe jest místo neskonalé blaženosti. Sv. Petr...

Peklo

30. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. Zemře-li člověk v přátelství Božím, potrvá to...

Soud

28. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. Bude veliký rozdíl mezi příchodem Kristovým prvním...

Smrt

27. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. Okolnost, že nevíme, kdy zemřeme a zároveň...

Lítost

14. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. Lítost jest nejpotřebnější částí svátosti pokání. Je-li to část nejpotřebnější,...