?>

Co papež neřekl (české titulky)

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co papež neřekl (české titulky) 1884

Slavné skandální video papeže Františka propagující náboženský indiferentismus a synkretismus bylo tímto (nedoslovným) překladem uvedeno do pravdivých a správných konsekvencí:

„Každý den se modlete růženec.  S růžencem se modlete za papeže, biskupy a kněze. Dílo ďábla pronikne dokonce i do Církve takovým způsobem, že budete vidět kardinály, jak se staví proti kardinálům a biskupy stavět se proti jiným biskupům. Kněží, kteří mě ctí, budou vysmíváni a budou se proti nim stavět jejich spolubratři. Kostely a oltáře budou pustošeny. Církev bude plná těch, kteří přijímají kompromisy, a démon přinutí mnoho kněží a zasvěcených duší opustit službu Pánu.“

(Panna Maria při zjevení v Akitě l. P. 1973)

Modleme se za bludaře a rozkolníky, aby je Bůh a Pán náš ze všech bludů vytrhl a k svaté matce Církvi katolické a apoštolské ráčil nazpět povolati.
Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi spásou všech a nechceš, aby kdo zahynul, pohleď na duše ďábelskou lstí svedené, aby srdce bloudících odložila zvrácenost bludařskou a se vzpamatovala a vrátila k jednotě tvé pravdy. Skrze Pána našeho, Ježíše Krista. Amen. 

(z velkopátečních přímluv)

2016-01-13_9

Similar articles