Dostiučinění

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dostiučinění 211

18. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

Pán Bůh odpustil králi Davidovi, když se ze svých hříchů vyznal a jich litoval, ale za tyto své hříchy musel Hospodinu dosti učinit svým utrpením, zármutkem duše a pozemskými strastmi.

Abychom i my za své viny dosti učinili, abychom vždy dobře vykonali uložené pokání, jež nám zpovědník ukládá, porozjímejme dnes o dostiučinění, jež jest další a poslední podstatnou částí svátosti pokání.

Similar articles