Jaké milosti působí sv. přijímání

7. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.