Modele de subiecte bac matematica m2 2016

0 0

SUBIECTE MATEMATICĂ M2 BAC 2016. Probele scrise ALE sesiunii iunie-iulie vor incepe PE Data de 4 iulie, Cu limba și Literatura Română (Proba e) a) și vor continua PE 5 iulie cu Proba la limba și Literatura maternă (Proba e) b), PE 6 iulie cu Proba obligatorie a profilului (Proba e) c) , iar PE 8 iulie cu Proba la alegere a profilului și specializării (Proba E) d). SUBIECTE MATEMATICA BAC 2016. Ce reguli trebuie sa respecte candidatii la Bacalaureat pentru a nu fi eliminati DIN examen: SUBIECTE MATEMATICĂ m2 BAC 2016. Candidaţii se aşează câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcţie de disciplina şi de tipul de subiect primit, conformez listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o coală de hârtie tipizată, pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în aux de identitate şi completează citeţ Celelalte date de PE colţul ce urmează a fi Lipit. SUBIECTE MATEMATICĂ M2 BAC 2016. Candidatul Care sont asupra sa materiale nepermise în Sala de examen (telefoane mobile, culegeri, Manuale, notiţe, Însemnări etc., precum şi orice Mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) va Primi o pungă/plic în Care să le introducă, Împreună cu o declarație Tip în Care se menționează numele şi prenumele și obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de către un Membru al echipei de contrôle spre Sala de depozitare a obiectelor personale. Pentru a downloada si modelele de subiecte de la Celelalte MATERII, va invit sa intrati pe site ul oficial subiecte2016.edu.ro: SUBIECTE MATEMATICĂ m2 BAC 2016.

În vederea susţinerii examenului Naţional de Bacalaureat (sesiue iunie-iulie 2016) s-au înscris 137,344 de absolvenţi de Liceu. 114,993 de candidaţi provin DIN promoţia curentă, iar 22,351 de candidaţi provin DIN seriile anterioare. În funcţie de forma de învăţământ absolvită, elevii înscrişi (toate promoţiile) sunt distribuiţi astfel: 133,410-Zi, 1,851-seral şi 2,083-frecvenţă redusă. SUBIECTE MATEMATICA BAC 2016. Promovarea examenului de Bacalaureat: SUBIECTE MATEMATICĂ m2 BAC 2016. Colţul colii tipizate va fi Lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce asistenţii DIN săli au verificat identitatea candidaţilor, după completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce aceştia semnează în intériul porţiunii Care urmează a fi sigilată. Colţurile lucrărilor vor fi lipite numai după ce candidaţii au început să scrie PE Foaia de souscrit rezolvarea subiectelor. SUBIECTE MATEMATICĂ M2 BAC 2016. Conformez datelor centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, rezultă o rată de participare de 96, 12% (96, 13%, în prima sesiune DIN 2015). Mai exact, dintre CEI 123,958 de candidaţi înscrişi pentru susţinerea acestei Probe, s-au prezentat 119,147 de candidaţi. Au absentat 4,741 de de candidaţi, iar 70 au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Facem precizarea că Alţi 13,380 de candidaţi şi-au echivalat Proba EA) Cu note obţinute în sesiuni anterioare şi abuzuri în această sesiune, potrivit procedurilor în vigoare. Sesienne curentă continuă Marţi, 5 iulie, Cu Proba de limba şi Literatura maternă-E) b). Miercuri, 6 iulie, se va desfăşura Proba obligatorie a profilului-E) c), în timp ce vineri.