Nepřítel, kterého musíte v následujících 40 dnech porazit

986px-Leonello_Spada_-_St_Jerome_-_WGA21652Existuje jedna věc, na kterou se každý z nás musí zaměřit a nemilosrdně ji v této postní době zničit.

Co je to?

Vaše hlavní chyba.

„Cože?! Moje co?“

Čtete dobře. Pojednává o tom jeden z největších spirituálních teologů 20. století, P. Garrigou-Lagrange OP.

Co je hlavní chyba?

I když jsme ve stavu milosti posvěcující, každý z nás má jednu určitou chybu, která je silnější než ostatní. Může to být nedostatek trpělivosti, zuřivý hněv, neovladatelný chtíč, obdiv přiléhavých džín… seznam pokračuje.

Bez ohledu na její podobu, hlavní chyba je chladnokrevný zabiják duchovního života.

Jak to funguje:

Milost Boží v naší duši má tendenci začít zdokonalováním toho, co je v nás dobré. Například, pokud jste již trpěliví, milost vám může pomoci láskyplně vydržet dokonce i 3hodinovou vánoční besídku základní školy.

Odtud, říká P. Lagrange, milost ozařuje to, co je, řekněme, „méně dobré“ v nás. Jinými slovy, začíná pracovat na našich přirozených slabostech a chybách.

Naše hlavní chyba však působí jako hlavní překážka tohoto procesu očištění. Napadá práci milosti podobným způsobem jako plevel, který se snaží ovládnout záhon.

Jak říká Pán Ježíš Kristus v podobenství o rozsévači: „Podobno je království nebeské člověku, který nasel dobrého semene na svém poli. A když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozsel koukolu mezi pšenici a odešel.“ (Mt 13, 24–25).

A tak Nepřítel stále obchází a zasévá plevel, aby utiskoval a ničil dobré rostliny.

A naše dominantní chyba je plevel, který roste nejrychleji a nejbujněji.

Ale přestože hlavní chyba může být pro duchovní život smrtící, jen málokdo ji sám u sebe skutečně identifikoval (i když ji velmi snadno dokážeme identifikovat v jiných…).

Kupodivu je pojmenovat svou hlavní chybu často snadnější pro začátečníky v duchovním životě, než pro ty, kdo jsou pokročilejší na Božích cestách.

Ti pokročilejší jsou často docela zběhlí v tom, že své chyby zakrývají fasádou ctnosti – „Nejsem netrpělivý! Jen obdivuji přesnost!“ Nebo: „Nejsem naštvaný, jen spravedlivě rozhořčený!“

Začátek postní doby je nejlepší čas identifikovat svou hlavní chybu a sestavit plán, který ji rozdrtí.

6 způsobů, jak identifikovat svou hlavní chybu

 1. Poproste Pána Boha, aby vám ji ukázal (a buďte si jisti, že to udělá). Požádejte o milost a poslouchejte. A uvědomte si, že k vám Bůh nemusí mluvit přímo. Pouhým zkoumáním myšlenek, které vás zaměstnávají, zejména během modlitby, můžete objevit stopu ke svému hlavnímu nedostatku.
  Přemýšlejte, jaké myšlenky vás nejvíce rozptylují, když se snažíte soustředit a usebrat.
 2. Ptejte se „Co mě činí šťastným nebo smutným?“ Samozřejmě, že ne všechno, co způsobuje tyto emoce, je chyba, ale mohou to být dobré stopy.
 3. Ptejte se „Co motivuje mé činy?“ (Zaměřte se zejména na své hříšné motivy a pohnutky.) Pohnutka je stráž u brány duše. Pokud můžete neustále sledovat své pohnutky (a být k sobě upřímní), budete mnohem lépe připraveni bojovat duchovní boj.
  Identifikace skutečného motivu vám pomůže odhalit převládající chybu velmi rychle.
 4. Co druzí lidé myslí, že je moje dominantní chyba? Pokud jste ženatý, pravděpodobně se nemusíte ptát. Vaše manželka vám to už řekla. Pokud jste nesezdaní nebo si vaše choť myslí, že jste vždy naprosto úžasný, zeptejte se důvěryhodného přítele nebo duchovního vůdce.
  V každém případě ostatní lidé jsou objektivnější než my, pokud jde o naše slabosti.
 5. Zeptejte se sami sebe: „Co mě nejvíce láká? Co je moje slabé místo?“ Ďábel to jistě ví a pravděpodobně působí na toto místo velmi často. Určete jej. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je přemýšlet o tom, z čeho se často zpovídáte.
 6. A konečně, P. Lagrange říká, že „ve chvílích, kdy na nás působí vášeň nás Duch svatý žádá o obětování té konkrétní věci, po které prahnete“. Pokud vás Bůh žádá, abyste udělali něco takového, existuje důvod.

Modlete se za milost, abyste udělali to, co od vás Pán žádá.

Dobrým vodítkem při hledání chyb a zlých náklonností je seznam 7 hlavních hříchů – hříchů, které nemusí být nutně těžké, ale snadno vedou k dalším hříchům:

 • pýcha,
 • lakomství,
 • nečistota,
 • hněv,
 • nestřídmost,
 • závist,
 • lenost.

V dalších textech se na tyto hříchy blíže zaměříme.

Previous post Soutěž o katolický kalendář
Next post Pokora panenské Matky