První mše sv. v nové budově semináře SAJM

Na Svatvečer Svatodušní, 30. května 2020, sloužil biskup Faure poprvé v nové budově semináře sv. Ludvíka z Montfortu mši svatou.

Stavení, jež se nachází v Morannes ve Francii, bylo nedávno zakoupeno z darů příznivců „hnutí odporu“ pro Společnost apoštolů Ježíše a Marie (SAJM). Přispěli i věřící z Čech, Moravy a Slovenska. Pán Bůh zaplať!

Nové sídlo semináře se nachází asi 30 minut jízdy od kláštera tradičních dominikánů z Avrillé, kteří v něm pomáhají s výukou seminaristů v nekompromisním katolickém duchu dle příkladu arcibiskupa Lefebvra. Cílem je s pomocí Boží vychovat pravověrné kněze, mající nejen výborné teoretické znalosti, ale i dobrou orientaci v této bezprecedentní krizi Církve a světa, znalost nástrah nepřátel, odhodlání bojovat proti modernismu a liberalismu a pevný charakter, aby své povolání nezradili.

Budova původně sloužila jako hospic a měla novogotickou kapli, později byla užívána jako pension. Po nezbytné rekonstrukci, která si vyžádá náklady ve výši okolo 60 000 Eur, bude disponovat 27 pokoji.

Všichni, kdo chtějí přispět, tak mohou učinit účet semináře:
IBAN: FR76 1790 6000 3293 3824 3526 218
SWIFT/BIC: AGRIFRPP879
Příjemce: Assoc. Seminaire St. Louis Marie Grignion de Montfort

Za všechny dary Pán Bůh zaplať.

Previous post Novena svatodušní
Next post Využijte „chytrý telefon“ chytře