?>

30. květen 1778 – den, kdy zemřel Voltaire

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 30. květen 1778 – den, kdy zemřel Voltaire 1038

Poslední dny velkého nevěrce a rouhače. Motto: „Po Voltairovi nic není bídnějšího a hanebnějšího nad Voltairovy ctitele.“

Pro pospíchající čtenáře: Aby překonal nemoc, pil denně 25 koflíků kávy a nemírně užíval opia. Upadl do blouznění, jež brzy přešlo v zuření. Pacient strašně řval, že neviditelná ruka jej vleče před soudnou stolici Kristovu. Z úst rozpustilého posměvače a rouhače se dralo zoufalé vzývání svatých jmen Kristových. Svíjel se, lomil rukama, drásal si tváře, že i nejvěrnější přátelé děsné podívané nesnesli a od jeho lože utíkali. Přál si duchovního, který se předtím pokoušel jej pohnouti k pokání; ale „bratři v Belzebubu“ stáli na stráži a nepustili ho. Pak sáhl po nepěkné nádobě pod ložem, vyhltl její obsah, a tak pokryt jsa krví a nečistotou, vydechl svou nešlechetnou duši. „Furiis agitatus obiit.“ Kuchař z hotelu, ve kterém byl ubytován, pravil k faráři nejbližšího kostela: „Kdyby ďábel mohl umřít, nezemřel by jinak.“ – Zdroj: P. Blažej Ráček T. J., Církevní dějiny, Praha 1940

[gview file=”http://36594.w94.wedos.ws/domains/ikatolici.cz/wp-content/uploads/2014/10/smrt_voltairova.pdf”]

Similar articles