Společné zakončení Růžencového protiútoku

„A jako si sami od sebe, ježto jsme pouhé nic, nemůžeme slíbiti nic jiného leč poklesky, a proto ovšem musíme sami sobě nedůvěřovati, tak obdržíme od Boha beze vší pochyby znamenitá vítězství, jen když opevníme svá srdce k dosažení jeho pomoci pevnou důvěrou v něho.“
(Vavřinec Scupoli, Duchovní boj)

Růžencový protiútok jde pomalu do finále a opatrně můžeme konstatovat, že už přináší své ovoce.

  • „Mutace Omicron“, ať už se šíří z Boží vůle nebo dopuštění, „uniká očkování“ (není divu), takže mocní tohoto světa budou mít o něco těžší přesvědčit občany o nezbytnosti povinného očkování.
  • Mnozí zdravotníci a právníci se postavili na odpor, zde a zde například radí, jak uplatnit výhradu svědomí vůči povinnému očkování.
  • I při nahlédnutí do diskuse na prorežimním iDnesu překvapí a potěší lavina rozumných komentářů.

Pán Ježíš Kristus a Panna Maria opět zvítězí. Nám stačí nenechat se vystrašit a zůstat na jejich straně.

O svátku Svaté Rodiny, v neděli 9. ledna 2022, na který připadá poslední 54. den naší pompejské novény, oficiálně zakončíme Protiútok společnou modlitbou a procesím v Praze.

Sraz je u sochy sv. Václava na Václavském náměstí v 15.15. Poznávací znamení: vlajka katolické ligy a korouhev Krista Krále.

Kdo se připojili později, modlete se dál až do svého 54. dne. Mnozí z nás budou v modlitbách a protiútoku pokračovat i nadále.

Stále není pozdě přidat se k nám na Telegramu: t.me/Protiutok, kde se budou čas od času objevovat důležité informace a případné vyhlášení dalšího Protiútoku.

Previous post Dopis přátelům a dobrodincům kněžského semináře SAJM
Next post Média šílí z upozornění na probíhající „masovou formaci“. Jak se bránit?