Svátost biřmování v Rakousku (2014)

D. Grof
Autor je integrálním katolíkem. Převzato z blogu REX!.

Dne 24. srpna zavítal na pozvání P. Martina Fuchse a místních tradičních katolíků do rakouského města Aigenu biskup Richard Williamson, aby zde několika dětem udělil svátost biřmování, odsloužil mši svatou a přednesl přednášku.

Této akce se nezúčastnili pouze rakouští věřící, ale v omezeném počtu také věřící z Česka a ze Slovenska, přestože akce nebyla na prosbu organizátorů v našich zemích z několika důvodů veřejně ohlášena.
Program začal v 9:15 přípravou 7 biřmovanců, mezi nimiž byli také 1 chlapec a 1 dívka z Česka. Po úvodním proslovu biskupa Williamsona k biřmovancům probíhalo od 10 hodin samotné udílení svátosti biřmování. Poté biskup sloužil mši svatou pro celkem asi 90 věřících, kteří na akci přijeli (včetně 18 Čechů a 4 Slováků), a poté následovalo ještě požehnání.

1

2

Čeští biřmovanci

4

Celá oslava se z kapacitních důvodů odehrála v nové, větší kapli, jejíž výstavba ještě není dokončena, nic to však neubralo na slavnostním rázu oslavy. Původní malá kaple byla dříve zapůjčována FSSPX, avšak po příchodu P. Fuchse do Aigenu a odmítnutí politiky Menzingenu se počet věřících natolik zvýšil, že bylo nutné začít budovat kapli novou.

3

Velké poděkování patří P. Fuchsovi a organizátorům, kteří se po skončení obřadů postarali také o zajištění oběda pro všechny věřící (z nichž někteří na slavnost cestovali až 7 hodin), a celkově přispěli k výborné atmosféře do detailu připraveným programem.

5

Dort pro malé biřmovance

Po obědě se někteří věřící vzhledem ke vzdálenosti svých domovů vydali na cestu zpět. Program však ještě pokračoval přednáškou biskupa Williamsona v němčině, která začala ve 14:30 a trvala i s dotazy zhruba dvě hodiny. V přednášce se biskup mimo jiné zabýval odpady v Církvi v dějinách a aktuální situací kolem FSSPX.

6

Děkujeme P. Fuchsovi a tradičním katolíkům z Rakouska za pozvání a přátelské přijetí a biskupu Williamsonovi za věrné plnění svých biskupských povinností.

Deo gratias!

Previous post Katolická liturgika pro střední školy (1911)
Next post Biřmování (2014)