• Očistec

    29. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931.

    Na soudu, na který se každá duše hned po smrti musí dostati, budou zváženy a oceněny všechny její skutky dobré i zlé.

    Objeví-li se duše některého člověka před věčným Soudcem sice v milosti posvěcující, ale s nějakými poskvrnami, bude jí uloženo Pánem, aby se dříve od těch poskvrn očistila, než bude moci vstoupiti mezi svaté a vyvolené v nebi.

    Za účelem pomoci duším v očistci existuje Očistcové bratrstvo.

    Read more