Boj za Krista Krále v posledním století a Jeho nevyhnutelné vítězství – P. Paul Rousseau

Boj za Krista Krále v posledním století a Jeho nevyhnutelné vítězství – P. Paul Rousseau

Záznam přednášky, která vznikla při při představení knihy Kristova Královská vláda, jež je vynikajícím nadčasovým dílem, naprosto zásadním pro pochopení světové historie i současných událostí.
číst více
P. Paul Rousseau na Svatodušní svátky v Praze

P. Paul Rousseau na Svatodušní svátky v Praze

Po mši svaté vždy následuje krátká májová pobožnost.
číst více
Mše svaté v Praze na začátku doby postní

Mše svaté v Praze na začátku doby postní

Informace na emailu: Neposkvrnene@PM.me
číst více
Mše svaté v Praze o adventu a Vánocích 2022

Mše svaté v Praze o adventu a Vánocích 2022

číst více
Mše svaté první víkend v listopadu

Mše svaté první víkend v listopadu

P. Paul Rousseau bude v naší vlasti sloužit nedělní mše svaté ještě první sobotu a neděli v listopadu. Využijte možnosti získání plnomocných odpustků pro duše v očistci a účasti na tradiční mši svaté dle nezdeformovaného misálu, slo...
číst více
Zprávy ze semináře sv. Ludvíka z Montfortu (č. 14)

Zprávy ze semináře sv. Ludvíka z Montfortu (č. 14)

Úvodník Jeho Excelence biskupa Faureho Vážení přátelé a dobrodinci, dnes, jako nikdy předtím, nás tragická situace Církve a světa, pod bezprostřední hrozbou totální války, hladomoru a zdravotní a globalistické diktatury (stanné právo pod...
číst více
Dvě ponaučení ze svátku sv. Jakuba

Dvě ponaučení ze svátku sv. Jakuba

Kázání P. Paula Rousseaua SAJM na svátek sv. Jakuba, 25. července 2022 Drazí věřící, jen několik slov k svátku velkého apoštola sv. Jakuba. V evangeliu při dnešní při dnešní mši svaté budeme číst o tom, kterak matka sv. Jakuba a...
číst více
Bez Boha jsme neplodní

Bez Boha jsme neplodní

Kázání P. Paula Rousseaua SAJM u Mariánského sloupu v Praze na svátek sv. Anny, 26. 7. 2022
číst více
Tradiční novokněz v Čechách, na Moravě a na Slovensku

Tradiční novokněz v Čechách, na Moravě a na Slovensku

P. Paul Rousseau (SAJM) nás poctí svou návštěvou přesně měsíc po svém kněžském svěcení. Nenechte si ujít jeho mše svaté, přednášky a novokněžské požehnání.
číst více