Vztah pravdy a autority

Vztah pravdy a autority

Liberálové a podobně i sedesvakantisté nevnímají církevní autoritu jako sluhu, ale jako pána pravdy. A proč tomu tak je? Protože jsou obojí dětmi moderního světa.
číst více
Infiltrace modernismu do Církve (III.)

Infiltrace modernismu do Církve (III.)

Jestliže všechna falešná náboženství spasí duše, proč pak chodit na misie? Co tam člověk bude dělat? Musíme lidi tam jen ponechat v jejich náboženství a oni se sami spasí. To není možné. Co to tedy Církev vykonávala po dvacet století? ...
číst více
Infiltrace modernismu do Církve (II.): Liturgická reforma

Infiltrace modernismu do Církve (II.): Liturgická reforma

číst více
Blahořečení Pavla VI. a don Luigi Villa

Blahořečení Pavla VI. a don Luigi Villa

„Včera jsem dostal anonymní telefonát. Hlas mi řekl: ‚Až vy umřete, my postavíme Pavla VI. na oltář!‘“ Don Luigi Villa zemřel v Pánu 18. 11. 2012. Za jediný měsíc, 20. 12. 2012, byl (už podruhé) zahájen proces beatifikace Pavla VI.
číst více
Infiltrace modernismu do Církve (I.)

Infiltrace modernismu do Církve (I.)

I. část přepisu přednášky arcibiskupa Lefebvra, Montreal, 1982.
číst více