• Poslední pomazání

    20. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

    Svým apoštolům a jich nástupcům nařizuje Ježíš tutéž péči o nemocné, tutéž lásku k nim, jakou hořelo Božské Jeho Srdce, ale zavazuje i věřící, aby, onemocní-li, povolali kněží a od nich si pomoci vyžádali. „Stůně-li kdo z vás, uvediž k sobě kněží církve.“ (Jak 5, 14) Kristus tím ustanovil pro nemocné zvláštní svátost, která sluje poslední pomazání.

    Read more