Nebe

Nebe

31. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. Nebe jest místo neskonalé blaženosti. Sv. Petr byl jako u vytržení, když uviděl jen malý odlesk slávy a radosti věčné na hoře Tábor. Takovou blaženost cítil, že nechtěl ani již s hory té dolů sestoupiti, uzře...
číst více
Peklo

Peklo

30. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. Zemře-li člověk v přátelství Božím, potrvá to přátelství na věky a s ním také potrvá na věky neskonalé štěstí v nebi. Z...
číst více
Očistec

Očistec

29. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. Na soudu, na který se každá duše hned po smrti musí dostati, budou zváženy a oceněny všechny její skutky dobré i zlé. Objeví...
číst více
Soud

Soud

28. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. Bude veliký rozdíl mezi příchodem Kristovým prvním a druhým. Po druhé nepřijde jako chudé, slabé, bezmocné dítko, nýbrž jako ...
číst více
Smrt

Smrt

číst více
Svátostiny

Svátostiny

26. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. Svátostiny mají účinky zvláště řádu duchovního, budí naši pozornost, povzbuzují nás k lítosti a ke všem dobrým skutkům. ...
číst více
Manželství

Manželství

24. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. Manželství je svátost, která vzbuzuje muže a ženy, kteří by šířili požehnání Stvořitelovo, kteří by dovoleným, mravně spo...
číst více
Korunovace papeže

Korunovace papeže

24. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. „V nejbližší neděli nebo svátek [po konkláve] koná se korunovace [nově zvoleného] papeže. V slavném průvodu přijde do chrámu...
číst více
Svěcení na biskupství

Svěcení na biskupství

23. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. O jednom biskupu českém se vypravuje, že když mu přečetli dekret sv. Otce, že jest určen za biskupa, hojné slzy polily jeho tvář, neboť uvě...
číst více
Řehole a křesťanská dokonalost

Řehole a křesťanská dokonalost

22. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. I ke každému z nás Kristus Pán volá: „Pojď a následuj mne!“ Uč se ode mne, jak bys nejlépe měl plniti vůli Otce nebeského a následuj mn...
číst více