Pobožnost ke Svatým ranám Pána našeho Ježíše Krista

Pobožnost ke Svatým ranám Pána našeho Ježíše Krista

[one_half last=”no”]Může se modliti na obyčejném růženci. Modlitba úvodní: Ó Ježíši, Božský Vykupiteli náš, buď nám i celému světu milostiv a slituj se nad námi! Bože svatý, silný a nesmrtelný, smiluj se nad námi i nad celým světem! Můj Ježíši,...
číst více