Katecheta jako duchovní správce studující mládeže

Katecheta jako duchovní správce studující mládeže

Referát arcibiskupa lvovského promlouvající do duše především duchovním pastýřům. Výzva velikého Lva: „Ite ad populum“ má pro katechety význam: „Jděte mezi svou školní mládež!“ A tato individuální pastorace nemá nastupovati jenom výjimkou, nýbrž třeba ji upraviti systematicky. (…) Kde to...
číst více
O úpadku náboženského smyslu u študujících za doby naší

O úpadku náboženského smyslu u študujících za doby naší

S bolestí pohlíží učitelové náboženství na svěřenou sobě mládež, u níž den ode dne duch zbožný mizí; i vidí již v duchu svém, kterak mnohý nadějný mladík přestupuje v tábor protivníků všeho zjeveného náboženství pohrdaje jím...
číst více