Albrecht Dürer: Růžencová slavnost

Obraz byl namalován roku 1506 pro kostel německých kupců v Benátkách u sv. Bartoloměje. Roku 1606 jej zakoupil císař Rudolf II. za 900 benátských dukátů a nechal jej přinést do Prahy přes Alpy čtyřmi silnými muži, aby se převozem nepoškodil. Roku 1782 jej císař Josef II. prodal v dražbě za 1 zlatý a 16 krejcarů (sic). Roku 1793 obraz zakoupili strahovští premonstráti pro svůj klášter, kde se nacházel až do roku 1934, kdy jej za 36 milionů korun odkoupil předchůdce dnešní Národní galerie v Praze. Přičemž premonstráti upřednostnili národního kupce před zahraničním, když odmítli nabídku 50 milionů korun z Norimberku, rodiště Albrechta Dürera.

Uprostřed obrazu sedí na trůnu Panna Maria s Ježíškem, kteří za pomoci andílků a sv. Dominika rozdělují věřícím věnce růží, symbol milostí. Věřící jsou trůnem rozděleni na dvě poloviny. Vpravo (z pohledu Panny Marie) klečí papež Julius II. a za ním církevní hodnostáři. Vlevo klečí císař Maxmilián I. Habsburský a za ním světské osobnosti německé komunity v Benátkách včetně autora, který stojí pod stromem, s nepokrytou hlavou, oblečen do extravagantního oděvu.  Pod nohama Panny Marie sedí anděl hrající na loutnu, vypůjčený z obrazů Giovanna Belliniho. Tím autor složil hold velkému benátskému malíři.

Video o obrazu na webu ČT (12 min)

Durer_Růžencová slavnost

Previous post Sv. František Saleský o laskavosti k bližnímu a léku proti hněvu
Next post Jáhenské svěcení v Brazílii (2014)