Apologie víry křesťanské na základě věd přírodních

Nejlepší dosud vydaná kniha o vztahu křesťanské víry a přírodních věd. Překládaná vědecká tvrzení jsou sice povětšinou zastaralá, na filosofických a teologických se však nic nezměnilo. Vědecká neaktuálnost, která by se mohla jevit jako nedostatek knihy, je v jistém smyslu výhodou, neboť dokazuje pomýlenost modernistických snah o přizpůsobení neměnných pravd víry neustále se měnícím vědeckých hypotézám.