Modlitba za kněze

Modlitba za kněze

Pane Ježíši Kriste, Spasiteli světa, dobrý Pastýři náš a věčný velekněže podle řádu Melchisedechova, pro vykupitelskou lásku tvého Srdce tě prosím, neopusť stádce svého v jeho tísni, ale vzbuď v něm apoštolského ducha, jejž jsi v hojnosti kdysi vylil na...
číst více
Litanie ke svatému papeži Piu X.

Litanie ke svatému papeži Piu X.

Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!   Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!   Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi! Synu Vykupiteli světa, Bože, Duchu Svatý, Bože, Svatá Trojice,...
číst více
R. W. Hynek: Hořící srdce (1933)

R. W. Hynek: Hořící srdce (1933)

Kempenského slabikář duchovního života
číst více
Notre charge apostolique (1910)

Notre charge apostolique (1910)

Encyklika papeže sv. Pia X. proti bludům hnutí Sillon.
číst více
Čtení z Písma Svatého

Čtení z Písma Svatého

Starý i Nový zákon.
číst více
Bible česká. Knihy Nového zákona.

Bible česká. Knihy Nového zákona.

Katolický překlad Nového zákona od J. L. Sýkory s poznámkami.
číst více
Bible česká. Knihy Starého zákona.

Bible česká. Knihy Starého zákona.

Katolický překlad Starého zákona od J. Hejčla s podrobnými poznámkami (tzv. studijní vydání). Za digitalizaci a zpřístupnění děkujeme internetové knihovně Libri nostri.
číst více
Mirari vos arbitramur

Mirari vos arbitramur

List pastýřský J. Sv. papeže Řehoře XVI. o náboženské svobodě a ekumenismu.
číst více
Mortalium animos

Mortalium animos

Encyklika papeže Pia XI. o jednotě křesťanů.
číst více
Výklad Zjevení sv. Jana (biskup Williamson)

Výklad Zjevení sv. Jana (biskup Williamson)

Přednáška J. Ex. Richarda Williamsona o výkladu Zjevení sv. Jana dle ctih. Bartoloměje Holzhausera (1613-1658). Nahrávka byla pořízena v Praze l. P. 2007. Okolo 44. minuty je poškozena a několik minut záznamu chybí, za což se posluchačům omlou...
číst více