Integrální katolíci

Integrální katolíci

Integrální katolíci nazírají všechny otázky – teologické, morální, politické, sociální i právní – očima tradice Církve, která předává pravdy Bohem zjevené – katolickou víru. „Bez víry se nelze líbiti Bohu“ (Žd 11, 6), proto je integrita víry tak důležitá. Ač...
číst více
Humanum Genus

Humanum Genus

Encyklika papeže Lva XIII. o svobodném zednářství.
číst více
Apologie víry křesťanské na základě věd přírodních

Apologie víry křesťanské na základě věd přírodních

Napsal F. Duilhé de Saint-Projer, kanovník, rektor katolické university v Toulouse. Přeložil Dr. Ant. Podlaha. V Praze 1897.
číst více
Walsinghamská pouť (2014)

Walsinghamská pouť (2014)

číst více
P. Pavel Vychodil: Apologie křesťanství

P. Pavel Vychodil: Apologie křesťanství

Díl I. – Bůh a tvorstvo (1893) Díl II. – Náboženství (1897)
číst více
Zpět ku svaté církvi

Zpět ku svaté církvi

Zkušenosti a úvahy konvertity od professora Dra A. z Ruville.
číst více
Dr. Josef Kupka: O mši svaté (1899)

Dr. Josef Kupka: O mši svaté (1899)

dogmaticky a historicko-liturgicky
číst více
Svatojánská pouť (2014)

Svatojánská pouť (2014)

číst více
Dějiny Zjevení Božího v Novém Zákoně

Dějiny Zjevení Božího v Novém Zákoně

1921
číst více
Tomáš Kempenský: Následování Krista

Tomáš Kempenský: Následování Krista

s obrázky od Führicha, 1930
číst více