Bajky o jesuitech: Katolická reformace v Čechách a P. Antonín Koniáš

Historické pojednání vyvracející lži, šířené nepřáteli Církve svaté, o účasti jesuitů na státní rekatolizaci, o jejich násilnostech vůči nekatolíkům a vůbec o jejich zhoubném působení, zejména P. Koniáše, v Čechách. Předložená historická fakta jasně dokládají, že P. Koniáš nebyl nepřítelem české literatury, ale obětavým knězem svatého života, horlícím o spásu duší. Z ukázek tvorby P. Koniáše lze čtenářům doporučit zejména výklad dogmatu Extra Ecclesiam nulla salus (str. 34) a kázání o posledním soudu (str. 37).