Biskup Williamson: Zmatení vykonalo své mistrovské dílo

„Bůh však neopouští svou Církev a tak v 70. letech, ihned po koncilu, vyvýšil arcibiskupa Lefebvra, aby jí přišel na pomoc. Arcibiskup rozpoznal, že papež a jeho spřízněné duše na koncilu kvůli tomu, aby byli moderní, opouštěli Tradici Církve, a tím, že tak činili, by zničili Církev…“

Ke 30. výročí odchodu věrného Božího služebníka arcibiskupa Lefebvra na věčnost, zveřejňujeme s českými titulky přednášku jeho vynikajícího pokračovatele, biskupa Williamsona.

Sv. Josefe, sv. Pie X., orodujte za nás!