?>

Blahořečení Pavla VI. a don Luigi Villa

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Blahořečení Pavla VI. a don Luigi Villa 1589

Don Luigi Villa byl italský kněz, vysvěcen 28. 6. 1942. Pro svůj vliv na mládež upadl v nemilost fašistického státu a vysloužil si dokonce rozsudek smrti. Popravě však unikl, vyskočil z okna právě když ho ozbrojení vojáci přijížděli zatknout.

Setkání s otcem Piem

Don Villa

Když v roce 1956 doprovázel dona Berniho do San Giovanni Rotondo, během čekání na svého přítele se don Villa šel pomodlit do klášterního kostela.
Kostel byl prázdný a don Villa si klekl v jedné z lavic. Pojednou pocítil, že je někdo za ním. Otočil se a uviděl neobyčejně krásného mladíka, který se ho zeptal: „Chcete se setkat s P. Piem?“ „Ne!“, odpověděl Villa. Mládenec však naléhal: „Ale jen pojďte, P. Pio vás očekává!“

Don Luigi se zvedl a otočil se k osobě, která ho oslovila, ale už nikoho neviděl. Muž, který pronesl pozvání, zmizel.

Vstoupil tedy do kláštera a vystoupil až k cele P. Pia; pocítil intenzivní vůni květů a řekl to jednomu bratru, který procházel kolem, a ten mu pravil: „To je dobré znamení, dobré znamení!“. Řekl, že P. Pio se hned vrátí do své cely.

Jakmile P. Pio vstoupil na chodbu (byl vzdálen asi 20 metrů), řekl: „Co zde děláte, otče Villo?“ Pak přišel až ke své cele č. 5 spolu se dvěma lékaři, kteří ho doprovázeli. Lékaři za několik minut vyšli a P. Pio zavolal dona Luigiho a uvedl ho do své cely. Tam s ním rozmlouval asi půl hodiny. Dal mu zvláštní úkol: chránit církev před působením zednářů, zvláště církevních.

Don Villa tím byl překvapen a zmaten řekl: „Ale já nejsem pro takový úkol připraven; navíc, musel bych mít záštitu některého biskupa…“ P. Pio ho přerušil: „Běž k biskupovi v Chieti a on ti poví, co je třeba udělat.“

Biskup v Chieti si byl vědom významnosti úkolu, který Don Villa od otce Pia obdržel, a proto jel do Říma, aby vyžádal schválení Svatého Stolce. Papež Pius XII. úkol Dona Villy schválil a podpořil.

V druhé polovině roku 1963 se Don Villa podruhé setkal s P. Piem. Sotva ho světec uviděl, řekl: „Už na tebe čekám hezkou dobu,“ a stěžoval si na pomalost, s jakou Don Luigi postupuje v poslání, které mu svěřil.

Na závěr setkání ho P. Pio objal a řekl mu: „Odvahu, odvahu, odvahu! Protože církev je již napadená zednářstvím.“ A dodal: „Zednářství už dorazilo až do papežových pantoflí.“ (papežem byl v té době Pavel VI.)

Beatifikace Pavla VI.

Don Villa úkol svěřený otcem Piem plnil svědomitě, takže mu mnohokrát bylo vyhrožováno smrtí, vždy však Boží pomocí vyvázl.

Zednářstvo se snažilo prosadit blahořečení Pavla VI., neboť byl jejich člověkem, který prosadil do Církve jejich ideje (odpovídalo to plánu pozvednout na oltář hned papeže dva: Jana XXIII. a Pavla VI., aby tak vynikl „nadpřirozený charakter“ II. vatikánského koncilu). Beatifikační proces byl zahájen v roce 1992.

Don Villa na to zareagoval tím, že vydal knihu, kde připomněl a shrnul závažná fakta ze života Pavla VI., pro něž by neměl být beatifikován. A skutečně kauza beatifikace byla zastavena. Nikomu se nepodařilo vyvrátit váhu a lavinu faktů, citací, dokumentů a fotografií shromážděných v knize, která činila zadost spravedlnosti a pravdě o papeži, jenž během svého pontifikátu konal pravý opak toho, co byl povinen konat, jak se v den své korunovace zavázal slavnostní přísahou.

Jednoho dne Don Villa svému životopisci Franco Adessovi řekl: „Včera jsem dostal anonymní telefonát. Hlas mi řekl: ‚Až vy umřete, my postavíme Pavla VI. na oltář!‘

Don Luigi Villa zemřel v Pánu 18. 11. 2012.

Za jediný měsíc, 20. 12. 2012, byl (už podruhé) zahájen proces beatifikace Pavla VI.

Za necelé dva roky, 19. října 2014, byl Pavel VI. „blahořečen“.

2013-09-10_41

Serie podrobnějších článků o donu Villovi zde: http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=don-luigi-villa-1

Similar articles