Pomáhejme duším v očistci. P. Rousseau opět v Praze

Pomáhejme duším v očistci. P. Rousseau opět v Praze

číst více
Návštěva tradičních dominikánů z Avrillé v Čechách

Návštěva tradičních dominikánů z Avrillé v Čechách

Letos nás opět navštíví dominikáni z Avrillé, jediného dominikánského kláštera na světě, který se věrně drží tradice a pokračuje v boji za katolickou víru v duchu deklarace arcibiskupa Lefebvra z roku 1974. Součástí programu jsou rekole...
číst více
Poděkujme Bohu za uplynulý rok. Poselství arcibiskupa Vigana

Poděkujme Bohu za uplynulý rok. Poselství arcibiskupa Vigana

Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuæ. Et rege eos, et extolle illos usque in æternum. Spasiž lid svůj, Pane, a požehnej dědictví svému. A panuj nad ním a vyvyšuj je až na věky. Hymnus Te Deum V...
číst více
Mše svaté v Praze o adventu a Vánocích 2022

Mše svaté v Praze o adventu a Vánocích 2022

číst více
Dobré katolické publikace

Dobré katolické publikace

Mezi novými publikacemi nakladatelství Christianitas možná najdete vhodný vánoční dárek. Nakladatelství vydává pouze kvalitní katolická díla, nabízí příznivé ceny knih i dopravy a množstevní slevy 10–40 % pro objednávky od 300 Kč. Kat...
číst více
Mše svaté první víkend v listopadu

Mše svaté první víkend v listopadu

P. Paul Rousseau bude v naší vlasti sloužit nedělní mše svaté ještě první sobotu a neděli v listopadu. Využijte možnosti získání plnomocných odpustků pro duše v očistci a účasti na tradiční mši svaté dle nezdeformovaného misálu, slo...
číst více
Zprávy ze semináře sv. Ludvíka z Montfortu (č. 14)

Zprávy ze semináře sv. Ludvíka z Montfortu (č. 14)

Úvodník Jeho Excelence biskupa Faureho Vážení přátelé a dobrodinci, dnes, jako nikdy předtím, nás tragická situace Církve a světa, pod bezprostřední hrozbou totální války, hladomoru a zdravotní a globalistické diktatury (stanné právo pod...
číst více
Noví kněží a jáhni katolické tradice

Noví kněží a jáhni katolické tradice

Pro Kněžské společenství apoštolů Ježíše a Marie, které se snaží pokračovat v „operaci přežití“ katolické tradice a uchovat nejen tradiční mši svatou, ale především katolickou nauku v její plnosti bez kompromisů s duchem doby, mod...
číst více
Pouť a setkání katolíků v květnu

Pouť a setkání katolíků v květnu

V květnu 2022 se uskuteční několik katolických akcí, na které bychom vás rádi pozvali. 1. Pěší pouť zakončená tradiční mší svatou v neděli 8. května 2. Setkání katolíků a katolických rodin poslední víkend v květnu (27.–29. 5.) Na...
číst více
II. Růžencový protiútok začne na Popeleční středu

II. Růžencový protiútok začne na Popeleční středu

Skrze modlitbu svatého růžence Matka Boží zvítězila mj. nad Turky u Lepanta (1571), u Chotyně (1621), u Vídně (1683), u Bělehradu (1716) a zachránila tak křesťanskou civilisaci v Evropě. Roku 1648 vyhnala švédské kacíře ze Starého a Novéh...
číst více
Média šílí z upozornění na probíhající „masovou formaci“. Jak se bránit?

Média šílí z upozornění na probíhající „masovou formaci“. Jak se bránit?

Vynálezce mRNA technologie (autor 9 původních patentů) a kritik očkování proti covidu Dr. Robert Malone v show Joe Rogana (zdaleka nejsledovanějším pořadu v USA, každý díl sleduje průměrně 11 milionů diváků, druhý v pořadí má 3x méně ...
číst více
Společné zakončení Růžencového protiútoku

Společné zakončení Růžencového protiútoku

„A jako si sami od sebe, ježto jsme pouhé nic, nemůžeme slíbiti nic jiného leč poklesky, a proto ovšem musíme sami sobě nedůvěřovati, tak obdržíme od Boha beze vší pochyby znamenitá vítězství, jen když opevníme svá srdce k dosažení ...
číst více
Dopis přátelům a dobrodincům kněžského semináře SAJM

Dopis přátelům a dobrodincům kněžského semináře SAJM

18. prosince 2021, sobota Suchých dnů v Adventu Milí přátelé a dobrodinci, tento dopis nahrazuje věstník č. 12 kněžského semináře, který měl vyjít před Vánocemi. Náš milý seminář je totiž v současné době dosti zkoušen: jistě jste ...
číst více
Odpověď abp. Vigana na Traditionis custodes: Rozhodný a spravedlivý odpor

Odpověď abp. Vigana na Traditionis custodes: Rozhodný a spravedlivý odpor

číst více
Morální nepřijatelnost očkování proti COVID 19

Morální nepřijatelnost očkování proti COVID 19

V době, kdy zaznívá výzva novus ordo biskupů k účasti věřících na experimentálním očkování (třetí fáze klinického hodnocení končí až v roce 2022, v případě některých vakcín až 2023) proti Covid 19, dovolujeme si zveřejnit překl...
číst více
Růžencový protiútok

Růžencový protiútok

Problémy, v nichž se náš národ nachází, mají duchovní a mravní příčiny, a přirozeně jsou neřešitelné, neboť vzpoura proti Bohu prostoupila naši společnost jako rakovina a nepřátelé Boží ovládají klíčové instituce. Matka Boží al...
číst více
Nové vydání vynikajících katolických knih

Nové vydání vynikajících katolických knih

S radostí oznamujeme, že po dlouhých měsících příprav se podařilo připravit nové vydání vynikajících nadčasových děl katolické literatury v kvalitním provedení. Jedná se o velmi užitečné čtivo pro duchovní život všech katolíků.
číst více
Upozornění pro účastníky pouti

Upozornění pro účastníky pouti

Vzhledem k tomu, že pan hostinský otevře hostinec (v neděli obvykle zavřený) a bude vařit jen kvůli nám, prosíme ty, kdo plánují zúčastnit pouti oběda a přednášky, aby vyplnili (za rodinu/skupinu) níže uvedený formulář, a to co nejdřív...
číst více
První mše sv. v nové budově semináře SAJM

První mše sv. v nové budově semináře SAJM

Na Svatvečer Svatodušní, 30. května 2020, sloužil biskup Faure poprvé v nové budově semináře sv. Ludvíka z Montfortu mši svatou. Stavení, jež se nachází v Morannes ve Francii, bylo nedávno zakoupeno z darů příznivců „hnutí odporu“ pro...
číst více
Soutěž o katolický kalendář

Soutěž o katolický kalendář

Máte také plné zuby bezobsažného nebo dvojznačného modernistického blábolení? Chcete se začíst do hodnotných duchovních textů, které nám předala katolická tradice a světci? Pak uvítáte Katolický kalendář vydaný „Krásou liturgi...
číst více
Apoštolát dominikánů z Avrillé mezi vězni a muslimy

Apoštolát dominikánů z Avrillé mezi vězni a muslimy

Tento příběh vypráví P. Salenave SAJM, který sídlí v semináři sv. Ludvíka z Montfortu poblíž Avrillé ve Francii a ukazuje, jak se daří boji o víru: Někteří z našich čtenářů nás žádají o zprávy o apoštolátu, který se koná mez...
číst více
Pouť k sv. Janu Nepomuckému 20. srpna

Pouť k sv. Janu Nepomuckému 20. srpna

Srdečně zveme na 3. ročník pouti k sv. Janu Nepomuckému.
číst více
Nový katolický biskup – Dom Thomas Aquinas OSB

Nový katolický biskup – Dom Thomas Aquinas OSB

Zatímco papež František pokračuje v destrukci Církve, benediktinský klášter Svatého Kříže v Nova Friburgo v Brazíli byl naopak o svátku sv. Josefa léta Páně 2016 dějištěm pokračování „operace přežití“ katolické tradice. Převor k...
číst více
Umlčování arcibiskupa Lefebvra ze strany představitelů FSSPX

Umlčování arcibiskupa Lefebvra ze strany představitelů FSSPX

Dominikáni z Avrillé na svých internetových stránkách informovali o požadavcích, které jim zaslali představitelé FSSPX. 9. června 2015 obdrželi dopis od francouzského distriktu FSSPX, kde stojí psáno: Kněžské bratrstvo sv. Pia X. je držitel...
číst více
Biskup Faure na Filipínách

Biskup Faure na Filipínách

J. Ex. biskup Jean-Michel Faure navštívil Filipíny a o svatvečeru sv. Jana Křtitele, 23. června 2015, zde požehnal stavbu nového semináře, udělil některým z místních věřících svátost biřmování, jednomu seminaristovi tonzuru a dvěma pod...
číst více
Biskup Jean-Michel Faure

Biskup Jean-Michel Faure

P. Jean-Michel Faure patřil k nejbližším spolupracovníkům arcibiskupa Lefebvra, který mu důvěřoval natolik, že mu dokonce umožnil volný přístup ke své korespondenci.
číst více
Kronika Novus ordo přesunuta

Kronika Novus ordo přesunuta

Oznamujeme čtenářům, že Kronika Novus ordo byla dnes přesunuta na adresu http://kronika.ikatolici.cz. Postupně budou přesunuty i ostatní naše projekty nacházející se původně na doméně ecclesia-tv.cz. Děkujeme za pochopení.
číst více