Sv. Tomáš Akvinský: Teologická summa I

Sv. Tomáš Akvinský: Teologická summa I

Stáhnout PDF
číst více
Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu (1948)

Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu (1948)

M. Schmid SJ
číst více
Římský misál (Schaller, 1931)

Římský misál (Schaller, 1931)

Slavný Schallerův misálek s českým překladem a poznámkami.
číst více
Libertas praestantissimum

Libertas praestantissimum

Encyklika papeže Lva XIII. o podstatě lidské svobody, jejím užívání podle vůle Boží a o jejím zneužívání liberalismem.
číst více
Církevní učitel sv. Antonín Paduánský, Doctor evangelicus

Církevní učitel sv. Antonín Paduánský, Doctor evangelicus

Stáhnout PDF (3 MB)
číst více
P. Garrigou-Lagrange: Kam spěje „nová teologie“?

P. Garrigou-Lagrange: Kam spěje „nová teologie“?

Kam spěje nová teologie? Vrací se k modernismu. Protože přijala návrh nahradit tradiční definici pravdy jakožto shody rozumu s věcí, která je prý „chimérická“, novou subjektivní definicí pravdy jakožto skutečné shody mysli se životem. ...
číst více
Girolamo Savonarola: Disputace o Mesiáši proti židům

Girolamo Savonarola: Disputace o Mesiáši proti židům

Kdo je lhářem, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce; kdo vyznává Syna, má také Otce. (1 Jan, 1, 22–23) Je příznačné, že modernističtí autoři...
číst více
Modlitba Manassesa, krále jůdského

Modlitba Manassesa, krále jůdského

Modlitba Manassesova, když zajat držán byl v Babyloně, jako i třetí kniha Machabejská, a dvě knihy, kteréž pod titulem třetí a čtvrtá kniha Esdrášova se nacházejí, nenáležejí k pravým zákonním knihám, kteréž byl Sněm tridentský za ...
číst více
P. Spáčil: Pravoslavná theologie a možnost unie s východními církvemi

P. Spáčil: Pravoslavná theologie a možnost unie s východními církvemi

číst více
Z povahy zakladatele islámu

Z povahy zakladatele islámu

Z povahy zakladatele islámu aneb několik věcí, na které nezapomeňte, až si budete vymýšlet vlastní náboženství. Stáhnout PDF
číst více