Církevní učitelé – Doctores ecclesiae

[one_half last=“no“]Seznam světců prohlášených za církevní učitele :

sv. Řehoř I. Veliký (1295)
sv. Ambrož (1295)
sv. Augustin, Doctor Gratiae (1295)
sv. Jeroným (1295)

sv. Řehoř Naziánský (1568)
sv. Atanáš (1568)
sv. Tomáš Akvinský, Doctor Angelicus, Doctor Communis (1568)
sv. Bonaventura, Doctor Seraphicus (1587)

sv. Anselm z Canterbury, Doctor Magnificus (1720)
sv. Isidor ze Sevilly (1722)
sv. Petr Chrysolog (1729)
sv. Basil Veliký
sv. Jan Zlatoústý (Chrysostomos)
sv. Lev I. Veliký (1754)

[/one_half][one_half last=“yes“]

sv. Petr Damián (1828)
sv. Bernard z Clairvaux, Doctor Mellifluus (1830)
sv. Hilarius z Poitiers (1852)
sv. Alfons z Liguori, Doctor Zelantissimus (1871)
sv. František Saleský (1877)
sv. Cyril Alexandrijský, Doctor Incarnationis (1882)
sv. Cyril Jeruzalémský (1882)
sv. Jan Damašský (1890)
sv. Beda Venerabilis (Beda Ctihodný) (1899)
sv. Efrém Syrský (1920)
sv. Petr Kanisius (1925)
sv. Jan od Kříže, Doctor Mysticus (1926)
sv. Robert Bellarmin (1931)
sv. Albert Veliký, Doctor Universalis (1931)
sv. Antonín z Padovy, Doctor Evangelicus (1946)
sv. Vavřinec de Brundusio, Doctor Apostolicus (1959)
sv. Jan z Ávily (2012)
[/one_half]

Stáhnout PDF (1,9 MB)