Modlitba k andělu strážci

tumblr_mgh8kggriY1rsd0e4o1_1280Můj svatý anděli! Ty jsi od mého narození mým ochráncem. Tobě svěřuji dnes své srdce, předej je mému Spasiteli jemuž jedinému má náležet. Ty jsi ochráncem mého života. Buď také mou útěchou ve smrti. Posiluj mou víru, upevňuj mou naději, zapaluj ve mně božskou lásku!

Dopřej mi, abych netrpěl úzkostí pro minulý život, neznepokojoval se přítomným a neděsil se budoucího. Posiluj mě ve smrtelném zápasu, povzbuzuj mou trpělivost, dodej mi pokoje. Vypros mi milost, aby mým posledním pokrmem byl chléb andělů, mými posledními slovy JEŽÍŠ, MARIA, JOSEF, posledním vydechnutím byl dech lásky a tvoje přítomnost buď mou poslední útěchou. Amen.

sv. František Saleský

Zdroj: Lumen de Lumine

Previous post Týdenní rozjímání: Neděle osmnáctá po Sv. Duchu
Next post Týdenní rozjímání: Neděle devatenáctá po Sv. Duchu