Modlitba sv. Efréma Syrského k Rodičce Boží

18thAleppoHodegetriaÓ přeblahoslavená, neposkvrněná Panno! Matko Boha mého, královno světla, čistší nad paprsky slunce, velebnější nad Serafíny; bez přirovnání slavnější nad všechny sbory nebeské; Ty očekávání arciotců, touho proroků, ozdobo apoštolů, slávo mučedníků, potěšení spravedlivých, koruno pannen – ó přijmi nás milostivě a ostříhej dobrotivostí svou a svým zastáním. Smiluj se nad námi bídnými hříšníky, neboť Tys nejjistější přístav v bouřích tohoto života, Ty jsi záštita a útočiště, kde bezpečně odpočinouti sobě můžeme. Se srdcem zkroušeným a slzami v očích padáme k nohám Tvým, prosíce za Tvojí pomoc a přímluvu, abychom u Syna Tvého Ježíše Krista té milosti dosáhli, aby nás za hříchy naše od sebe nezavrhl, nýbrž na milost přijal. Amen.