Nebe

31. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931.

Nebe jest místo neskonalé blaženosti. Sv. Petr byl jako u vytržení, když uviděl jen malý odlesk slávy a radosti věčné na hoře Tábor. Takovou blaženost cítil, že nechtěl ani již s hory té dolů sestoupiti, uzřev svého Pána proměněného a slávou nebeskou ozářeného. A tato nesmírná blaženost nikdy nevyprchá, nezmizí, bude věčná. Tomu učí Písmo sv. nazývajíc blaženost nebeskou „dědictvím neporušitelným, nevadnoucí korunou slávy“. Jest to věčné plesání svatých s Pannou Marií v čele.

Návod, jak pohodlně přehrávat nahrávky v mobilu (i offline), zrychleně, zpomaleně, dostávat upozornění, přehledně třídit již přehrané atd.: Využijte „chytrý telefon“ chytře