Očistec

29. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931.

Na soudu, na který se každá duše hned po smrti musí dostati, budou zváženy a oceněny všechny její skutky dobré i zlé.

V nebi není místo pro žádné zlo ani nedokonalost, proto objeví-li se duše některého člověka před věčným Soudcem sice v milosti posvěcující, ale s nějakými poskvrnami, bude jí uloženo Pánem, aby se dříve od těch poskvrn očistila, než bude moci vstoupiti mezi svaté a vyvolené v nebi.

Za účelem pomoci duším v očistci existuje Očistcové bratrstvo.