P. František Doucha: Království maličkých

Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně:
nebo takových jest království nebeské.

Mat. 10, 14.

Hle, z očinek těch nevinnost jak svítí
co na zahrádce z jara mladé kvítí!

Jak nebes purpurovým šperkem září
ty růžinky na milojemné tváři!

Když na ní úsměch sladnoucí se hostí,
čí pohled nezaplesá lahodností?

 A z ústek mluvy prvotné ty jevy
zda nevítězí nad slavíčků zpěvy —

Ó dítko něžné! štědrá Ruka tebe
již na té zemi vede v rajské nebe:

To „království”, jež vezde již ti dáno,
nechť pozemskou ti poutí zachováno!

Kéž duše vždy tak čistě ustrojena,
by v ní ti vládla mysl spokojena:

Kéž cesta vroubena ti stejným květem,
by jednou krok tvůj šťasten stoupal světem!

Tvé srdce, bohato teď mírem blahým,
vždy zdobeno buď pokladem tím drahým!

 Wikizdroje

Italian Peasant Kneeling with Child

William-Adolphe Bouguereau (1825–1905): Klečící italská selka s dítětem (1851)