Příprava na sv. přijímání

5. májová promluva prof. P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.