Řím ztratí víru – Poselství z La Salette

„Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista.“ – Naše Paní z La Salette, 19.září 1846

Zjevení bylo církevně schváleno a zveřejněno 15. listopadu, 1879. Imprimatur udělil biskup Zola a zjevení obdrželo pak mnoho dalších imprimatur. Poselství tohoto zjevení mělo také schválení papeže Pia IX., Lva XIII., papeže sv. Pia X.

Přednáší doktor Peter Hornowsky, profesor filozofie, který píše také pro Catholic Family News.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Obsah: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
00:00 Intro
00:15 Úvod ke zjevení
10:40 Snaha donutit děti k popření zjevení
20:10 Perzekuce a umlčování
26:35 Zjevení uvolněno ze všech omezení
27:13 Co je obsahem zjevení
28:27 Odpadlictví
31:52 Vznik nového náboženeství
35:18 Infiltrace Církve
39:38 Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista
39:53 Kolaps států a společnosti
44:18 Boží trest
48:33 Boží spravedlnost a milosrdenství
49:45 Období míru, obnovy a vzrůstu Církve
53:00 Příchod předchůdců Antikrista
55:11 Zrození Antikrista
58:13 Pád Antikrista
59:24 Závěr: nutnost pravé, celistvé a neporušené víry