Novena svatodušní

Novena svatodušní

Čím jest advent Vánocům, quadragesima Velikonocům, tím jest tato novena Letnicím — dobou přípravy k přijetí co možná nejhojnějších milostí.
číst více
Poměr lidského rozumu ke zjevení

Poměr lidského rozumu ke zjevení

Jest dvojí cesta pozorovati poměr rozumu ke zjevení: zkoumání logické a historické. Svatý Tomáš sleduje cestu logickou. Praví, že věda nebo vědecké poznání jsou prospěšny a nutny k víře čtverým způsobem: I. Víra předpokládá působen...
číst více
Sv. Jan Damašský

Sv. Jan Damašský

Svatým Janem Damašským dosahuje asi bohověda řecké církve vrcholu vývoje. Veliké spory bohovědné IV. a V. stol. o nejsv. Trojici a o Kristu byly v jeho době již odbyty, napětí povolilo, bohoslovci trpělivě slovo za slovem projednali a vyjádř...
číst více
Katechismus: Věřím v Ducha svatého

Katechismus: Věřím v Ducha svatého

Článkem tím vyznáváme, že Duch svatý jest tak dokonalý Bůh, jako Otec a Syn: tak věčný jest Duch svatý, tak mocný, tak moudrý, tak dobrý nesmírně jako Otec i Syn, týž pán, neb ač jsou tři osoby, však nejsou tři...
číst více