Audience Theodora Herzla u papeže Pia X. ve věci židovského státu

Audience Theodora Herzla u papeže Pia X. ve věci židovského státu

Theodor Herzl (1860–1904) byl rakousko-uherský novinář židovského původu a zakladatel sionismu. Pro své hnutí usilující o vytvoření židovského státu v Palestině se snažil získat podporu všech tehdejších význačných mužů včetně papeže Pia X. (v úřadu 1903–1914). Jak na audienci u tohoto...
číst více
Sv. František Saleský obrací heretiky

Sv. František Saleský obrací heretiky

Intriky kacířů Heretičtí pastoři se s velkým rozhořčením dívali na působení katolických misionářů, kteří pracovali na návratu kalvinistů do katolické Církve a chápali se všech prostředků, aby jejich dílo mařili: představovali je...
číst více
Zrnká pravdy

Zrnká pravdy

Pri hodnotení heretických náboženských náuk sa možno v pokoncilovom „newspeaku“ často stretnúť s tvrdeniami typu: „Aj keď to-ktoré nekatolícke vierovyznanie obsahuje nejaké nepravdy, predsa sa v ňom dá nájsť aj mnoho pravdivých názoro...
číst více
Infiltrace modernismu do Církve (I.)

Infiltrace modernismu do Církve (I.)

I. část přepisu přednášky arcibiskupa Lefebvra, Montreal, 1982.
číst více
Mirari vos arbitramur

Mirari vos arbitramur

List pastýřský J. Sv. papeže Řehoře XVI. o náboženské svobodě a ekumenismu.
číst více
Mortalium animos

Mortalium animos

Encyklika papeže Pia XI. o jednotě křesťanů.
číst více