Sv. Jan Zlatoústý o hněvu

Sv. Jan Zlatoústý o hněvu

Nelze stejně uctívat tvora a samého Tvůrce, a – pokud je na nás – snížit Tvůrce na stupeň bezcenných tvorů. On zůstává stále takový, jaký je. „Ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta,“ praví žalmista (Žl 102,...
číst více
Sv. František Saleský o laskavosti k bližnímu a léku proti hněvu

Sv. František Saleský o laskavosti k bližnímu a léku proti hněvu

Svaté křižmo, jehož se z apoštolského podání užívá v Církvi Boží k biřmování a svěcení, se skládá z olivového oleje smíšeného s balzámem, což představuje mezi jiným dvě vzácné a drahé ctnosti, jež se skvěly na svaté osobě n...
číst více