Katechismus: Předurčení a předzvědění

Katechismus: Předurčení a předzvědění

Předurčení jest úkon rozumu a vůle Boží, kterým Bůh od věčnosti zná ty všecky lidi, kteří dojdou spasení, a proto jim také od věčnosti ustanovil dáti v čase milost a na věčnosti slávu. Opak předurčení jest předzvědění. Je tudíž úkon...
číst více
Katechismus: Věřím v Ducha svatého

Katechismus: Věřím v Ducha svatého

Článkem tím vyznáváme, že Duch svatý jest tak dokonalý Bůh, jako Otec a Syn: tak věčný jest Duch svatý, tak mocný, tak moudrý, tak dobrý nesmírně jako Otec i Syn, týž pán, neb ač jsou tři osoby, však nejsou tři...
číst více
Katechismus: Věřím v Boha … a svatou Církev obecnou

Katechismus: Věřím v Boha … a svatou Církev obecnou

Jsoucnost boží jest ze všech náboženských pravd první, a základem všech ostatních. V apoštolském vyznání víry vyřknuta jest slovy: „věřím v Boha – credo in Deum“; slovy těmito však jest řečeno již více, než pouhé uznání jso...
číst více
Katechismus: Syn Boží sestoupil do pekel

Katechismus: Syn Boží sestoupil do pekel

Podmětem všech článků [víry] od druhého „I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného“ a ostatní, až do osmého, jest Syn Boží; tedy Syn Boží se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny a ostatní; tedy Syn Boží také zemřel, pohř...
číst více
O úpadku náboženského smyslu u študujících za doby naší

O úpadku náboženského smyslu u študujících za doby naší

S bolestí pohlíží učitelové náboženství na svěřenou sobě mládež, u níž den ode dne duch zbožný mizí; i vidí již v duchu svém, kterak mnohý nadějný mladík přestupuje v tábor protivníků všeho zjeveného náboženství pohrdaje jím...
číst více