Potupná smrt heresiarchy Aria

Potupná smrt heresiarchy Aria

Alexandrijský kněz Arius zemřel náhle přibližně ve věku osmdesáti let v Konstantinopoli roku 336. O smrti tohoto heresiarchy se nám dochovalo několik zpráv. Sv. Atanáš (296/8–373), jeden z hlavních obránců pravověří proti Ariovi, podává v Listu Serapionovi o Ariově smrti (Ep. 54) sepsaném...
číst více