Sv. František Saleský o laskavosti k bližnímu a léku proti hněvu

Sv. František Saleský o laskavosti k bližnímu a léku proti hněvu

Svaté křižmo, jehož se z apoštolského podání užívá v Církvi Boží k biřmování a svěcení, se skládá z olivového oleje smíšeného s balzámem, což představuje mezi jiným dvě vzácné a drahé ctnosti, jež se skvěly na svaté osobě našeho Pána...
číst více