Stručný kritický rozbor Nového mešního řádu

Stručný kritický rozbor Nového mešního řádu

Dopis kardinálů Ottavianiho a Bacciho papeži Pavlovi VI. Řím, 25. září 1969 Svatý otče, když jsme prozkoumali Nový mešní řád (Novus Ordo Missae), připravený od odborníků Rady pro provedení konstituce o posvátné liturgii (Consilium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia), po pečlivém...
číst více
Nenávist ke Mši svaté všech věků a otázka poslušnosti

Nenávist ke Mši svaté všech věků a otázka poslušnosti

Poprvé zveřejněno na stránkách Duc in altum Tento důležitý a působivý článek prof. Massima Viglioneho představuje jeden z nejjasnozřivějších a nejhlubších komentářů k neblahému motu proprio Traditionis custodes. Sdílením tohoto vý...
číst více
Co jsme ztratili

Co jsme ztratili

Dokument o změnách v Církvi po II. vatikánském koncilu.
číst více
Kristus Král, v Novus Ordo odsunutý

Kristus Král, v Novus Ordo odsunutý

Mezi pravdy víry, na něž se v posledních desetiletích nejvíce útočí, jsou ty, které jsou vyjadřovány svátkem Krista Krále. Neboť tímto svátkem neoslavujeme Krista jen jako Krále v nebesích, ale hlásáme světu, který Ho odmítá, Jeho svrc...
číst více
40 let od prohlášení arcibiskupa Lefebvra

40 let od prohlášení arcibiskupa Lefebvra

Před čtyřiceti lety, 21. listopadu 1974, vydal arcibiskup Marcel Lefebvre toto prohlášení, které je dodnes zcela aktuální: Celým svým srdcem a celou svou duší lpíme na katolickém Římu, strážci katolické víry a oněch tradic nezbytných p...
číst více
Dies irae

Dies irae

číst více
Infiltrace modernismu do Církve (II.): Liturgická reforma

Infiltrace modernismu do Církve (II.): Liturgická reforma

číst více
Stručný kritický rozbor nového mešního řádu

Stručný kritický rozbor nového mešního řádu

Alfredo kardinál Ottaviani, Antonio kardinál Bacci a skupina římských teologů
číst více