Biřmování (3)

Biřmování (3)

Požehnal tebe Hospodin mocí svou, nebo skrze tebe na nic přivedl nepřátele naše“. (Jud. 13, 22) Kdykoliv octnulo se lidstvo v nebezpečí záhuby a v nebezpečí k Bohu se obracelo a o záchranu prosilo, Bůh neodvracel tváře své od prosebníků,...
číst více
Křest (2)

Křest (2)

„Vy však pokřtěni budete Duchem Svatým“ (Sk. ap. 1, 5). Prve než Kristus Pán začal svoji činnost učitelskou, přišel k velikému svému předchůdci Janovi se žádostí, aby ho pokřtil. Kristus jako pravý Syn Boží nepotřeboval křtu, proto...
číst více
Maria a sv. Terezie Ježíškova – spanilé květy ctností. (1)

Maria a sv. Terezie Ježíškova – spanilé květy ctností. (1)

„Nevymizí chvála tebe z úst lidí, ale pamětlivi budou moci Hospodinovy na věky.“ (Jud. 13,25). 1. Měsíc máj líbezný svou podivuhodnou krásou zavítal opět v kraje naše. Srdce naše radostně plesá nad příchodem nejkrásnějšího měsíce ...
číst více