Sv. Klement Alexandrijský o manželství

Sv. Klement Alexandrijský o manželství

Klement Alexandrijský (asi 150–215) brání důstojnost a svatost manželství před útoky heretiků, kteří odmítali instituci manželství, sexuální život a rození dětí. Po sv. Pavlovi se jako první pravověrný spisovatel šířeji zabývá problematikou manželství a rodiny. Učí, že manželství a rodina...
číst více