Manželství včera, dnes a zítra

Manželství včera, dnes a zítra

Motto: „Der Teufel sitzt im Detail.“ Německé přísloví Koncilní konzervativci, včetně eminentních kanonistů, biskupů a kardinálů, ba i J. S. emeritní Papež, byli zaskočení kroky J. S. Papeže Františka, které – přímo či nepřímo – mířily k podkopání svátosti manželství. Ve...
číst více
Manželství

Manželství

24. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. Manželství je svátost, která vzbuzuje muže a ženy, kteří by šířili požehnání Stvořitelovo, kteří by dovoleným, mravně spo...
číst více
Manželství na římských náhrobních nápisech

Manželství na římských náhrobních nápisech

Základem společnosti je rodina. Aby mohl Kristus obnovit lidstvo, musil nejprve obrodit a povznést manželství a učinit je posvátnou smlouvou, opírající se o nadpřirozený řád. Učinil tak, stanoviv pravidlo, aby byl muž v manželství tím, čím...
číst více
Sv. Basil Veliký o manželství

Sv. Basil Veliký o manželství

Sv. Basil se svými mnichy pozorně četl evangelium a patřičně jim je vysvětloval. Nakonec tyto úryvky s příslušnými asketickými poznámkami kolem roku 360 sepsal a zůstavil pod jménem Moralia, rozdělené do osmdesáti pravidel. Sedmdesáté tř...
číst více
Církevní Otcové o manželství

Církevní Otcové o manželství

Podstata manželství Písmo sv. a tradice nemluví výslovně o jednotlivých momentech svátosti manželství a jejím udělovateli. Sv. Otcové a křesťanský starověk mají přítomnost kněze za žádoucí a označují jeho požehnání za požadavek do...
číst více
Tertulián o manželství

Tertulián o manželství

Jak mohu vylíčiti štěstí onoho manželského spojení, které církev uzavírá, oběť mše sv. stvrzuje, požehnání knězovo pečetí, andělé Boží v nebesích s radostí ohlašují, a nebeský Otec milostí obdaruje? Unde sufficiamus ad enarrandam...
číst více
Sv. František Saleský o manželství a výchově dětí

Sv. František Saleský o manželství a výchově dětí

Manželství je veliké tajemství, avšak to pravím v Kristu a v Církvi (Efes. 5, 32); je ctihodné pro všechny, u všech a ve všem, to jest ve všech svých částech. Pro všechny, protože i panny je mají ctíti v pokoře; u...
číst více
Sv. Klement Alexandrijský o manželství

Sv. Klement Alexandrijský o manželství

Klement Alexandrijský (asi 150–215) brání důstojnost a svatost manželství před útoky heretiků, kteří odmítali instituci manželství, sexuální život a rození dětí. Po sv. Pavlovi se jako první pravověrný spisovatel šířeji zabývá pro...
číst více
Sv. Jan Zlatoústý o manželství

Sv. Jan Zlatoústý o manželství

Vykládaje manželům jejich povinnosti, svatý Jan Zlatoústý vchází v tak prosté úvahy, že by dnes velice zarážely. Moderní lidé nejsou dosti lidskými, aby snesli tolik naivnosti. Svatý Jan Zlatoústý radí manželu, aby neskrýval své lásky, ...
číst více