Modlitba Manassesa, krále jůdského

Modlitba Manassesa, krále jůdského

Modlitba Manassesova, když zajat držán byl v Babyloně, jako i třetí kniha Machabejská, a dvě knihy, kteréž pod titulem třetí a čtvrtá kniha Esdrášova se nacházejí, nenáležejí k pravým zákonním knihám, kteréž byl Sněm tridentský za svaté Písmo přijal, a...
číst více