Bůh jest nejvýš milosrdný

Bůh jest nejvýš milosrdný

Bůh nám velmi rád odpouští, litujeme-li opravdu svých hříchů. Urazí-li dítě otce a pak ho úpěnlivě prosí za odpuštění, odpustí mu dobrý otec trest. Tak činí i Bůh. Veliké milosrdenství Boží líčí Kristus v překrásném podobenství o marnotratném synu. (Luk....
číst více