Modlitba sv. Efréma Syrského k Rodičce Boží

Modlitba sv. Efréma Syrského k Rodičce Boží

Ó přeblahoslavená, neposkvrněná Panno! Matko Boha mého, královno světla, čistší nad paprsky slunce, velebnější nad Serafíny; bez přirovnání slavnější nad všechny sbory nebeské; Ty očekávání arciotců, touho proroků, ozdobo apoštolů, slávo mučedníků, potěšení spravedlivých, koruno pannen – ó přijmi nás...
číst více
Giovanni Boccaccio: Zvěstování

Giovanni Boccaccio: Zvěstování

Ni pro tvůj zlatý vlas, ni očí třpytnost, ni pro královský háv, ni pro tvou krásu, ni pro tvé mládí, zvučnost tvého hlasu, ni pro andělský vzhled, ni pro tvou sličnost král nebes neopustil nebe výsost a nesestoupil v žití...
číst více
Matka se vrací z věčnosti

Matka se vrací z věčnosti

Kázání P. Martina Fuchse v Praze 10. ledna 2015.
číst více
P. Václav Wolf: Vývoj nauky o neposkvněném početí Panny Marie

P. Václav Wolf: Vývoj nauky o neposkvněném početí Panny Marie

Stáhnout PDF
číst více
Albrecht Dürer: Růžencová slavnost

Albrecht Dürer: Růžencová slavnost

Obraz byl namalován roku 1506 pro kostel německých kupců v Benátkách u sv. Bartoloměje. Roku 1606 jej zakoupil císař Rudolf II. za 900 benátských dukátů a nechal jej přinést do Prahy přes Alpy čtyřmi silnými muži, aby se převozem nepoškod...
číst více
P. Vincenc Janalík: Důvěrnosti!

P. Vincenc Janalík: Důvěrnosti!

Důvěrnosti! Tys dar Otce nebeského, Bys pozdvihla pozemského Červa k nebes výsosti, Důvěrnosti! Důvěrnosti! Tys lék zdravý nemocnému, Balsám osudu raněnému, Tys podpora slabosti, Důvěrnosti! Důvěrnosti! Tys bohatství chudobnému, Náhrada ...
číst více