Církevní rok: Druhá neděle po devítníku (Quinquagesima)

Církevní rok: Druhá neděle po devítníku (Quinquagesima)

Sněm Klermontský (1095), jemuž předsedal papež Urban II., ustanovil, aby duchovenstvo již od neděle druhé po devítníku masitých pokrmů se zdržovalo, čili od požívání masa upustilo (odtud naše slovo masopust). Celou bohoslužbu dnešní proniká úmysl sv. Církve, aby věrné dítky...
číst více