O důležitosti a cíli domácího hospodářství.

O důležitosti a cíli domácího hospodářství.

Z knihy Hospodyně, kněžka domácího krbu, 1882 „Ženinou krásou jest domácnosť“ praví přísloví slovanské, vyměřujíc stručně i dostatečně obor působení ženského, zároveň i důležitost a vznešenost jeho naznačujíc. K domácnosti, ku správě totiž i řízení domácího i rodinného života, podle...
číst více
Sv. Klement Alexandrijský o manželství

Sv. Klement Alexandrijský o manželství

Klement Alexandrijský (asi 150–215) brání důstojnost a svatost manželství před útoky heretiků, kteří odmítali instituci manželství, sexuální život a rození dětí. Po sv. Pavlovi se jako první pravověrný spisovatel šířeji zabývá pro...
číst více
O úpadku náboženského smyslu u študujících za doby naší

O úpadku náboženského smyslu u študujících za doby naší

S bolestí pohlíží učitelové náboženství na svěřenou sobě mládež, u níž den ode dne duch zbožný mizí; i vidí již v duchu svém, kterak mnohý nadějný mladík přestupuje v tábor protivníků všeho zjeveného náboženství pohrdaje jím...
číst více
H. J. Hugo: Křesťanská rodina v boji s nepřáteli (1903)

H. J. Hugo: Křesťanská rodina v boji s nepřáteli (1903)

Přednášky o křesťanském manželství, volbě stavu, známostech a křesťanské výchově dětí. Jejich cílem je připomenutí základních pravd a povzbuzení ke ctnostem. Poučení, zda a nakolik je určité konání hříšné, hledejte především...
číst více